Overzicht berichtgeving Groninger havens maart 2024

Overzicht berichtgeving Groninger havens maart 2024

CO2-neutraal mout

Er komt geen gram CO2 meer uit de schoorstenen van Holland Malt, het eerste emissievrije bedrijf in de Eemshaven. Na negen jaar voorbereiding gebruikt het bedrijf enkel nog elektriciteit van het windpark Oostzeedijk. Dankzij het gebruik van enorme warmtepompen en restwarmte van omliggende bedrijven, is Holland Malt in staat geweest om het gebruik van ruim 18 miljoen kuub gas per jaar, terug te dringen naar nul.

https://dvhn.nl/economie/Geen-gram-CO2-meer-uit-de-schoorsteen-bij-Holland-Malt-28921114.html

https://www.nu.nl/uit-andere-media/6306259/enorme-warmtepompen-zorgen-voor-miljarden-duurzamere-biertjes.html

https://www.energienieuws.info/2024/03/holland-malt-gaat-samenwerking-aan-met.html

 

Twentse kabels in de Eemshaven

Twentsche Kabelfabriek (TKF) heeft aangekondigd dat het innovatieve diepzeekabels gaat produceren in de uitgebreide fabriek in de Beatrixhaven. Door de nieuwe fabriek is TKF in staat om diepzeekabels van circa 30 kilometer lengte te produceren. Het bedrijf is daarmee het enige bedrijf ter wereld die dat kan doen. Jaarlijks kan TKF zo’n 1200 kilometer aan kabels produceren. Het bedrijf vervult zo een belangrijke positie in de energietransitie.

https://windpowernl.com/2024/03/06/tkf-produces-first-power-cores-in-new-eemshaven-facility/

https://www.eemskrant.nl/twentsche-kabelfabriek-in-de-eemshaven-klaar-voor-productie/

 

Luchtalarm

Bij de Veiligheidsregio Groningen leven zorgen over het besluit om het luchtalarm in 2025 af te schaffen. Demissionair Justitieminister Yeşilgöz geeft aan dat het systeem volgend jaar vervangen wordt door NL-Alert.

https://www.oogtv.nl/2024/03/ook-zorgen-bij-veiligheidsregio-groningen-over-afschaffen-luchtalarm/

https://www.oogtv.nl/2024/03/ook-zorgen-bij-veiligheidsregio-groningen-over-afschaffen-luchtalarm/

 

Kerncentrale discussie

Het is niet iets nieuws: de discussie of er een kerncentrale in Groningen moet komen is weer opgebracht. De BBB stelt dat de provincie geschikt en met twaalf zetels heeft de partij invloed. CU gedeputeerde J. Hamster noemt de Eemshaven géén geschikte locatie, maar sluit niet uit dat kernenergie in de toekomst onderdeel wordt van de energiemix. Na overleg met andere fracties had het CDA een voorstel voor debat (getiteld: “Geen kerncentrales in de Groninger Eemshaven”) ingetrokken. Voor nu nog geen verdere gesprekken dus: wordt vervolgd.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1137046/lopend-vuur-in-groningen-is-plek-voor-een-kerncentrale

https://www.rd.nl/artikel/1057142-groningse-staten-stellen-debat-over-mogelijke-kerncentrale-uit