Gigantische nieuwe stoomleiding voor bedrijven Oosterhorn

Gigantische nieuwe stoomleiding voor bedrijven Oosterhorn

Gigantische nieuwe stoomleiding voor bedrijven Oosterhorn

Recentelijk is de bouw van de nieuwe stoomleiding in de nabijheid van het Chemie Park Delfzijl gestart. Een investering van ca. 15 miljoen euro is hiermee gemoeid. Het stoom wordt aangeleverd via de hout gestookte centrale van Eneco die dit dan via de nieuwe leiding aan de bedrijven op het Chemie Park Delfzijl levert. Groningen Seaports legt hiervoor een (stoom)leiding aan. Eneco verbrandt sloophout in haar centrale. Bij de verbranding komt warmte vrij en van die warmte wordt vervolgens stoom gemaakt. De stoom wordt daarnaast in een turbine omgezet in stroom. De nieuwe leiding wordt aangelegd vlak langs de dijk, waar tevens de installatie staat opgesteld – op een speciaal aangelegde weg – die de fundatiepalen installeert. De eerste 80 palen van in totaal 450 zitten al in de grond. Medio april zullen ook de eerste leidingdelen zichtbaar zijn. In september zijn de werkzaamheden van Groningen Seaports afgerond.

Overzicht van het tracé van de nieuw aan te leggen stoomleiding tussen Eneco en het chemiecluster in Delfzijl.

Overzicht van het tracé van de nieuw aan te leggen stoomleiding tussen Eneco en het chemiecluster in Delfzijl.