Jaarcijfers 2016: recordoverslag en ruime winst voor Groningen Seaports

Jaarcijfers 2016: recordoverslag en ruime winst voor Groningen Seaports

Jaarcijfers 2016: recordoverslag en ruime winst voor Groningen Seaports

Groningen Seaports kijkt zeer tevreden terug op 2016 met een recordoverslag en een winst die ruim boven de prognose uitkwam. Met een overslag van ruim 11,7 miljoen ton werd er wederom een stijging gerealiseerd ten opzichte van 2015, dat al een topjaar was met 11,3 miljoen ton. Er werd namelijk ruim 400.000 ton meer overgeslagen. De uitgifte van bedrijventerreinen trok op het einde van het jaar aan: 39,7 ha werden er verkocht. De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ruim 12 miljoen euro. En uit het tweejaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek bleek dat Groningen Seaports de hoogste waardering ooit kreeg van haar klanten. Harm D. Post, directeur Groningen Seaports N.V., maakt dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

Terugblik
Enkele grote projecten – waarvan de bouw in 2016 of eerder is gestart-  zijn klaar! Zo nam Google eind 2016 haar nieuwe datacenter in gebruik,  vindt vandaag de officiële opening van het (tot nu toe) grootste zonnepark van Nederland, Sunport nabij Delfzijl, plaats en zal in februari de openingshandeling van de stoomleiding tussen Eneco (bio centrale) en AkzoNobel worden georganiseerd. Er is een duidelijke opleving in de chemiesector merkbaar. Bestaande bedrijven zoals ChemCom, Dow, Zeolyst, PPG en Wildeman kondigden in 2016 nieuwe investeringen aan. Rondom de sector offshore wind deden zich ook nieuwe ontwikkelingen voor. Siemens is gestart met een offshore onderhoudsbasis in de Eemshaven evenals EMS Maritime Offshore, een dochter van AG Ems. Daarnaast is de vergunningenprocedure voor de aan te leggen Heliport nagenoeg afgerond. Verder is er een aantal projecten in lijn met de groene Havenvisie uitgevoerd. Zo zijn de lampen van 1200 lantaarnpalen in het Delfzijlse havengebied vervangen door ledverlichting  en zijn er broedeilanden voor sterns aangelegd in de Eemshaven. Tenslotte zijn de natuurcompensatiemaatregelen rondom de Eemshaven na acht jaar succesvol afgerond.

Toekomst
Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren groeikansen in de sectoren data centers, offshore wind, bio-based chemie en recycling en ziet daarnaast potentie op het gebied van duurzame initiatieven.  Zo zal er in toenemende mate aandacht zijn voor investeringen op het gebied van oranjegroene stroom. Dit is groene stroom geproduceerd in Nederland. Groningen Seaports merkt dat dit steeds belangrijker wordt als vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven. Het bedrijf Holland Malt in de Eemshaven is begonnen met  een verdubbeling van haar capaciteit en zal deze uitbreiding  dit jaar verder voltooien.  Onlangs werd al bekend dat TenneT gestart is met de aanleg van de COBRAkabel, een onderzeese hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Denemarken bedoeld om pieken en dalen in de (groene) stroomvraag op elkaar af te kunnen stemmen. Groningen Seaports gaat zich in 2017 ook steeds meer concentreren op nieuwe verdienmodellen onder de noemer New Business.

Het kantoor van Groningen Seaports in Delfzijl

Het kantoor van Groningen Seaports in Delfzijl