Plan TenneT kans voor Groninger zeehavens

Plan TenneT kans voor Groninger zeehavens

De Eemshaven wordt in het plan van TenneT als een belangrijk schakelpunt gezien voor de offshore windindustrie

De Eemshaven wordt in het plan van TenneT als een belangrijk schakelpunt gezien voor de offshore windindustrie

Plan TenneT kans voor Groninger zeehavens

TenneT heeft vandaag haar visie op de ontwikkeling van een grootschalig energiesysteem op de Noordzee gepresenteerd.

Groningen Seaports ziet hierin kansen voor zowel de korte als lange termijn voor haar havens, in het bijzonder de Eemshaven als schakelpunt voor de offshore windindustrie. Een samenwerking met de Duitse overbuur, Emden ligt daarbij voor de hand.

Centraal in TenneT ‘s visie staat een kunstmatig aangelegd werkeiland waarop offshore windparken worden aangesloten. Hiermee ontstaat een Noordzee infrastructuur waar ook omliggende landen van kunnen profiteren en een betere uitwisseling van groene stroom. Duurzame energie wordt zo in volle potentie benut en tegen lagere kosten. Dit betekent dat er een nog meer integrale aanpak binnen Europees verband tot stand komt, hetgeen Groningen Seaports toejuicht. Harm Post, CEO van het havenbedrijf: “Een belangrijk element bij de verdere verduurzaming van het Europees elektriciteitsgebruik is het omlaag brengen van de kosten. Het Nederlandse kabinet mikt op een reductie van 40% waarbij TenneT een belangrijke rol heeft. Een dergelijk werkeiland in internationaal verband helpt bij het omlaag brengen van die kosten. Het zou daarnaast bij tal van Duitse windparken in de kosten schelen ook de kabels te mogen aanlanden op het Nederlandse vasteland om vervolgens via TenneT ’s stroomsnelwegen in Nederland én Duitsland de duurzame elektriciteit naar huishoudens en bedrijven te transporteren. Een slimmere benutting van het onderlinge systeem dus, zoals de visie van TenneT ook beoogt, voor parken die niet op het beoogde werkeiland aan kunnen sluiten”.

Eemshaven, in feite een tegen het vasteland aangelegd werkeiland, heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als belangrijk schakelpunt voor de bouw en het onderhoud van windparken. Zowel voor de bouw van het nu nog grootste Nederlandse windpark Gemini als een aantal Duitse windparken. Het windpark Gemini land er aan met haar kabels, het is een locatie voor stroomuitwisseling met Noorwegen en met de komst van het COBRA project zal er ook met Denemarken via de Eemshaven (wind) stroom worden uitgewisseld. Emden kent een eveneens stevige positie op het gebied van faciliteren van windparken en is een bekende productielocatie. Harm Post:   “nu al maken Duitse bedrijven gebruik van de Eemshaven omdat het simpelweg de kortste route is naar Duitse parken, er is expertise vanuit het aanwezige bedrijfsleven en de haven is goed bereikbaar. Bij de ambitieuze visie van TenneT past ook een plan van aanpak voor het toeleveren van zeer lange kabels en de productie van windturbines. Denk dan aan kabelfabrieken en grootschalige productiehallen of assemblage terreinen. Onze havens, zowel Emden als de Eemshaven, kunnen hierin uitermate goed faciliteren en als springplank fungeren naar een dergelijk werkeiland” .

Op de langere termijn ziet het havenbedrijf ook kansen in het opruimen, de decommissioning, van windparken. Het roept overheden dan ook op de dichtbijzijnde havens in haar plannen ten volle potentie te benutten. Zowel in het kader van werkgelegenheid als het faciliteren van een meer internationale aanpak in de verduurzaming van ons energiegebruik.

De Eemshaven wordt in het plan van TenneT als een belangrijk schakelpunt gezien voor de offshore windindustrie

De Eemshaven wordt in het plan van TenneT als een belangrijk schakelpunt gezien voor de offshore windindustrie