Team en investeringsregeling chemiecluster Eemsdelta gereed

Team en investeringsregeling chemiecluster Eemsdelta gereed

Team en investeringsregeling chemiecluster Eemsdelta gereed

Het team van mensen die de uitkomsten van het rapport ‘Chemiecluster Eemsdelta op stoom’ gaat uitvoeren is compleet. Onder leiding van oud Akzo Nobel topman, René Scheffers, gaan Eertwijn van den Dool (projectdirecteur utiliteiten) en Monique Smit (gedetacheerd ambtenaar ministerie Economische Zaken) werken aan de aanbevelingen die in het rapport staan dat door Rein Willems is opgesteld. Daarnaast is er door het college van GS van de provincie Groningen een voorstel gemaakt om de beschikbare 40 miljoen euro beschikbaar te stellen door een nieuwe investeringsregeling. Het voorstel wordt in september besproken in Provinciale Staten.

Naar aanleiding van het faillissement van Aldel is door een commissie, die ingesteld werd door gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en minister Henk Kamp, gekeken naar de toekomst van het industriële chemische complex in de Eemsdelta. De uitkomsten van het rapport zijn onderschreven door de beide opdrachtgevers waar bij een budget voor investeringen van 40 miljoen beschikbaar is gesteld. Gedurende vier jaren kunnen budgetten worden toegekend aan investeringsprojecten van bedrijven.

René Scheffers: ‘We gaan in volle vaart werken aan de nieuwe toekomst van het chemiecluster. De toekomst ligt in belangrijke mate bij de vergroening van de chemie. Dat is een belangwekkende mondiale trend waarop we goede aansluiting moeten zien te vinden.”

De realisering van een zogenaamde utiliteiten entiteit is een andere belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het cluster. De utiliteiten entiteit moet de benodigde samenhang tussen de bedrijven bewerkstelligen. Ook het in kaart brengen van belemmerende regelgeving en het slechten van regel barrières moet helpen om de werkgelegenheid van het cluster veilig te stellen en uit te breiden. In nauwe samenwerking tussen Groningen Seaports, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de bedrijven wordt gewerkt aan de acquisitie voor de Eemsdelta.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Groningen Seaports (GSP), Samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE) en de provinciale en lokale overheid overleggen met het team over de voortgang. Hert streven van de klankbordgroep en het team is om op korte termijn concrete resultaten te kunnen tonen die vertrouwen geeft in de nabije toekomst van het cluster.

Het chemiecluster in Delfzijl met op de voorgrond Bio MCN

Het chemiecluster in Delfzijl met op de voorgrond Bio MCN