Wegwerkzaamheden N362 nabij Weiwerd en Wagenborgen

Wegwerkzaamheden N362 nabij Weiwerd en Wagenborgen

Wegwerkzaamheden N362 nabij Weiwerd en Wagenborgen

Verkeershinder in de periode van maandag 12 mei tot maandag 23 juni 2014

Door groot onderhoud aan de rotonde in Weiwerd (bij ESD) en de nieuw aan te leggen rotonde op de wegkruising nabij Wagenborgen wordt een gedeelte van de provinciale weg N362 afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden worden samen met nog twee rotondes op deze weg, de toe- en afrit naar de A7 bij Scheemda, gecombineerd uitgevoerd in de periode van maandag 12 mei 2014, 06.00 uur tot maandag 23 juni 2014, 06.00 uur. Omleidingsroutes voor het wegverkeer van en naar Delfzijl staan aangegeven met routeborden. De stremmingen zijn afhankelijk van de voortgang en eindoplevering van deze vier projecten.

Gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen en het overig (vracht)verkeer richting het chemiepark is in deze periode (behoudens enkele korte nachtelijke afsluitingen) gewaarborgd vanaf de N33 bij Appingedam over de N362 (Holeweg), via de rotonde Weiwerd, (de oost-westroute op deze rotonde blijft intact, ook voor het overige doorgaande verkeer richting Woldendorp), de Warvenweg N992 en de Kloosterlaan naar het chemiepark.

Rotonde Wagenborgen
De voorbereidende werkzaamheden (Waterbedrijf) voor een nieuw aan te leggen rotonde bij Wagenborgen zijn al begonnen. Deze wegkruising (Tolhek/Kopaf) is voor al het doorgaande verkeer gestremd (C1-bord).
Uitgezonderd zijn (oost-westroute) landbouw- / werkverkeer en lijnbussen, voor hen blijft een passeerstrook beschikbaar. Brommers en fietsers hebben de mogelijkheid om hier via een fietspad de N362 over te steken.

Rotonde Weiwerd
Aan de rotonde bij Weiwerd vindt groot onderhoud plaats, waarbij er een stremming (uitgezonderd lijnbussen) is op de noord-zuidroute, Delfzijl richting Wagenborgen. De oost-westroute (N362 – N992 Warvenweg) op deze rotonde blijft (behoudens enkele korte nachtelijke afsluitingen) voor al het verkeer intact. Tijdens de uitvoering (2 à 2½ week) is er verkeershinder door het tijdelijk instellen van een snelheidsbeperking van 50 km/u en een verkeersregelinstallatie (VRI). In de eerste weken van de bovenvermelde uitvoeringsperiode zijn hier nog geen activiteiten.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.provinciegroningen.nl/werkaandeweg en in persberichten in het Dagblad van het Noorden, de Eemsbode en de dorpskrant.