10 km spoor vernieuwd voor betere ontsluiting naar Duitsland

10 km spoor vernieuwd voor betere ontsluiting naar Duitsland

Strukton Rail heeft in opdracht van ProRail eind juli het spoor op het traject Zuidbroek – Nieuweschans, vernieuwd. Het ging om circa 10 kilometer nieuw spoor en twee wissels. In totaal werden er maar liefst 16.000 betonnen dwarsliggers aangebracht en werd er 24.000 ton oude ballast afgevoerd en nieuwe ballast aangebracht. De aanpassingen van het spoor zijn gedaan in het kader van de realisatie van een betere spoorontsluiting van en naar Duitsland voor zowel het personenvervoer als het goederenvervoer. Zo heeft Groningen Seaports de ambitie om in de toekomst meer goederen via deze spoorlijn te transporteren. In dat kader wordt ook onderzoek gedaan naar de zogeheten “Oostboog” bij Veendam, waardoor Groningen Railport een rechtstreekse aansluiting zou krijgen op de spoorlijn richting Winschoten/ Nieuweschans en dus naar Duitsland, zonder kop te hoeven maken.