Aanleg ‘groenwal’ tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen definitief

Aanleg ‘groenwal’ tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen definitief

Aanleg ‘groenwal’ tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen definitief

De plannen rondom de omzoming (groenwal) tussen het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl en de diverse aanliggende dorpen is nu definitief. Recentelijk heeft de raad van commissarissen van Groningen Seaports de investering van enkele miljoenen euro’s die met de aanleg van de groenwal gepaard gaat, goedgekeurd.

De planvorming dateert van 2012. Primaire doelstelling van de omzoming is om met een groene begrenzing tussen de bewoning en het industrieterrein Oosterhorn de laagbouw van de industrie te onttrekken aan het zicht van de dorpsbewoners.

Uitgebreid voortraject
Ruim twee jaar geleden is er gestart met een voorlopig planontwerp en vervolgens is er een definitief plan opgesteld met daaraan gekoppeld de ‘business case’ voor Groningen Seaports. Hierin is gekeken naar ruimtelijke inpassing, afstemming met naastgelegen bedrijven, kostenbesparende maatregelen, uitvoeringsaspecten en uiteraard het totale kostenplaatje. In het traject van voorlopig tot definitieve planvorming zijn diverse stakeholders betrokken waaronder de groencommissie c.q. comité dorpsbelangen Borgsweer, de gemeente Delfzijl en het bedrijfsleven.

Start werkzaamheden
Nu kan het aanbestedingstraject beginnen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2015 het bestek klaar is. Als de aannemer bekend is, kunnen de werkzaamheden starten. De verwachting is dat dit aan de Borgsweerzijde zal zijn. De uitvoering en realisatie gaan ruim twee jaar duren. Zodra er meer bekend is over de planning en de uit te voeren werkzaamheden, zal hiervoor nadere informatie volgen.

Het ontwerp voor het definitieve groenplan is een realisatie van MD Landschapsarchitecten

Het ontwerp voor het definitieve groenplan is een realisatie van MD Landschapsarchitecten