Aldel sluit afnameovereenkomst met Glencore

Aldel sluit afnameovereenkomst met Glencore

Aluminiumproducent Aldel uit Delfzijl heeft een akkoord bereikt met Glencore, één van de grootste, mondiaal gediversifieerde bedrijven in natuurlijke hulpbronnen ter wereld, voor de inkoop van maximaal 180.000 ton aluminium van Aldel voor dit jaar en het volgende jaar.

Deze afnameovereenkomst zorgt voor een gegarandeerde afzetmarkt voor de productie van de Aldel-fabriek in deze tijden van enorme onzekerheid. Dit is een belangrijk signaal van vertrouwen in het bedrijf dat zich dit jaar tot het uiterste inspant de productie op te voeren. Aldel heeft ingezet op een tienjarenplan om in Europa uit te groeien tot één van de toonaangevende producenten van goedkoop en energiezuinig aluminium. De jaarlijkse productie van Aldel ligt momenteel rond de 80.000 ton, maar het bedrijf heeft zich eraan gecommitteerd de productie in de komende twaalf maanden aanzienlijk te verhogen.

Boost

“Dit is een geweldige boost voor Aldel, voor onze mensen en voor de economie in bredere zin, met name tegen de achtergrond van de coronacrisis en de economische onzekerheid die daarvan het gevolg is. Deze overeenkomst, met een van de belangrijkste partijen in onze branche, voor de afname van onze productie stelt onze toekomst op middellange termijn nog veiliger en geeft ons het vertrouwen door te gaan met ons tienjarenplan om van Aldel een van de belangrijkste groene aluminiumproducenten van Europa te maken. Wij zijn van mening dat Europa meer dan ooit behoefte heeft aan een sterke, efficiënte en groene productiebasis en dat wij als onafhankelijke aluminiumproducent daarin een belangrijke plaats hebben”, aldus Chris McNamee, CEO van Aldel.

Werkgelegenheid

Cas König, CEO van Groningen Seaports, reageert verheugt op de afnameovereenkomst tussen Aldel en Glencore. “Voor de werkgelegenheid is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat Aldel blijft produceren. In deze coronacrisis is het niet vanzelfsprekend dat bedrijven meer produceren. Een prettige bijkomstigheid hiermee is voortzetting van het tienjarenplan dat ertoe moeten leiden dat Aldel een van de groenste aluminiumproducenten van Europa wordt.”

Aldel, Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie zoals het bedrijf tegenwoordig officieel heet, werd in 1966 opgericht (foto: Groningen Seaports)