Bouw installatie EEW Delfzijl in volle gang

Bouw installatie EEW Delfzijl in volle gang

Afvalrecycler EEW Energy from Waste bouwt momenteel een nieuwe installatie op haar terrein in Delfzijl. Met de nieuwe installatie bespaart EEW 3,5 miljoen kubieke meter aardgas en produceert het extra processtoom voor het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. EEW heeft ook plannen voor de afvang van CO2 uit haar rookgassen en de bouw van een scheidingsinstallatie voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen voor hergebruik.

De nieuwe installatie is de vierde van EEW in Delfzijl. Haar drie andere afvalverbrandingsinstallaties worden gevoed door huishoudelijk afval. De ingebruikname van de installatie, die een vermogen heeft van 18 megawatt, staat gepland voor 2024. Jaarlijks moet deze maximaal 185 kton aan zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerken. Vanaf 2026 start EEW ook met de terugwinning van fosfaat uit de as die na verwerking overblijft. Het is de eerste installatie van de Duitse EEW-groep voor de thermische verwerking van gemeentelijk zuiveringsslib in het buitenland.

In aanbouw zijnde installatie