Bouw nieuw hoogspanningsstation TenneT op schema

Bouw nieuw hoogspanningsstation TenneT op schema

De bouw van het nieuwe hoogspanningsstation Eemshaven Midden van TenneT ten westen van de Vopak Terminal in de Eemshaven loopt prima op schema. Dit compleet nieuw 110 kV hoogspanningsstation is nodig voor het transport van duurzame stroom op en rond de Eemshaven en wordt met een 7 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding verbonden met het (bestaande) hoogspanningsstation Eemshaven-Robbenplaat voor aansluiting op het regionale en landelijke elektriciteitsnet. De aanleg van die ondergrondse verbinding vordert eveneens volgens schema. De werkzaamheden hiervan zijn ook duidelijk zichtbaar langs de Kwelderweg en zorgen bovendien voor lichte verkeershinder doordat een aangepaste snelheid aangehouden dient te worden.

Vijfde hoogspanningsstation

Met een opgesteld vermogen van circa 8.000 MW is de Eemshaven een energiehaven van formaat en door de verwachte toename in met name duurzame geproduceerde stroom uit windparken op zee en zonne-energie zal dit immense getal alleen nog maar stijgen. Om al deze stroom dan ook op het netwerk ‘kwijt’ te kunnen, moet, ondanks de aanwezigheid van diverse hoog- en middenspanningsstations in de Eemshaven, de transportcapaciteit verder worden uitgebreid. Netbeheerder TenneT bouwt daarom dit nieuwe hoogspanningsstation Eemshaven Midden, dat al het vijfde station in de Eemshaven is en de eerste aan de westkant van de haven. TenneT heeft verder nog het converterstation NorNed, waar elektriciteit in gelijkstroom vanuit Noorwegen wordt aangevoerd en naar wisselstroom wordt omgezet (en vice versa), in gebruik en aan het einde van dit jaar komt daar nog de COBRAcable bij (verbinding met Denemarken). Daarnaast is gestart met de bouw van een compensatie- en filterstation, nabij de twee converterhallen.

Leveringszekerheid duurzame energie

TenneT versterkt hiermee het elektriciteitsnet in de Eemshaven. De komende jaren komen er steeds meer windmolens en zonneparken in het gebied, waarmee de behoefte aan transportcapaciteit sterk toeneemt. Eemshaven biedt al een gegarandeerde levering van groene energie, een groot elektrisch vermogen, een aantal grote energiecentrales en meerdere hoog- en middenspanningsstations. Met deze investering wordt bovendien de leveringszekerheid van duurzame energie bevorderd. Een ontwikkeling die voor bijvoorbeeld de vestiging van datacenters van groot belang is. Daarnaast wordt de westkant van de Eemshaven aantrekkelijker voor bedrijfsvestigingen, aangezien bedrijven lagere aansluitingskosten hebben door de kortere afstand naar het nieuwe hoogspanningsstation. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaar afgerond en zal het station in het voorjaar van 2020 in bedrijf worden genomen.

Hoogspanningsstation Eemshaven Midden in aanbouw