CIC faciliteert hei-experiment

CIC faciliteert hei-experiment

Op het terrein van Chemport Innovation Center (CIC) in Delfzijl vinden momenteel testen plaats gericht op een stillere en duurzamere vorm van het plaatsen van windmolens op zee. Ter voorkoming van verstoringen van de natuur door bouw van offshore windmolens is een innovatieve technologie ontwikkeld aan de TU-Delft waarbij monopiles (fundatiepalen) zonder geluid en trilling aangebracht kunnen worden. Om deze techniek te testen, faciliteert het CIC de TU-Delft door een deel van het buitenterrein (3600 m2) tijdelijk ter beschikking te stellen. Bij dit innovatieproject, DOT – Gentle Drive of Piles genaamd, worden drie verschillende buispalen meerdere keren trillings- en geluidsvrij aangebracht en verwijderd in het terrein met als doel aan te tonen dat deze methode geen verstoring naar de omgeving veroorzaakt.

Naast de ruimte die het CIC kon bieden, was de grondgesteldheid een belangrijke reden om het experiment te laten plaatsvinden in Delfzijl, want die is daar nagenoeg gelijk met de bodemomstandigheden op zee. Het doel van dit experiment is om deze technologie vanuit de samenwerking tussen het CIC, het OWIC (Offshore Wind Innovation Centre) en de TU-Delft te certificeren. De looptijd van de test bij het CIC is ongeveer zes weken en loopt eind juni af.

Chemport Innovation Center

Chemport Innovation Center zet actief in op duurzame innovatie in de Chemport-regio. Daartoe beschikt het midden in het industriegebied van Delfzijl over een geoutilleerde locatie waar start-ups en scale-ups ruimte kunnen huren om op een veilige, snelle en efficiënte wijze hun innovaties te kunnen testen in de demonstratiefase.