Distributie van LNG als schone en stille brandstof via Eemshaven een stap dichterbij

Distributie van LNG als schone en stille brandstof via Eemshaven een stap dichterbij

Distributie van LNG als schone en stille brandstof via Eemshaven een stap dichterbij

• Introductie LNG goed voor economie en ecologie in Noord-Nederland

• LNG in schepen en vrachtwagens draagt bij aan verbetering luchtkwaliteit

• Introductie LNG betekent nieuwe banen en economische groei voor regio

GDF SUEZ, Gasunie, Vopak, stichting Energy Valley en Groningen Seaports werken aan de introductie van  LNG  als schonere brandstof voor vrachtauto’s, treinen en schepen in  Noord-Nederland, Noord-Duitsland, en langs de gehele internationale Waddenzeekust. Deze week werd een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van LNG opslag- en bunkerfaciliteiten in de Eemshaven. In het samenwerkingsverband zijn alle schakels van de LNG-leveringsketen vertegenwoordigd. Met een mobiele installatie verwachten zij al begin 2015 de eerste schepen LNG te kunnen laten tanken in de Eemshaven.

Dit plan voor de noordelijke regio wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’. Dit samenwerkingsverband tussen de Nederlandse regering, ondernemingen en kennisinstituten is erop gericht groene groei te bevorderen. Het LNG-initiatief ondervindt brede steun in Noord-Nederland,  Noord-Duitsland en Scandinavië, onder andere van milieuorganisaties, kennisinstituten, bedrijfsleven en havens.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert positief op de bouw van nieuwe faciliteiten  voor opslag en bunkering van LNG in de Eemshaven. “Dit levert niet alleen banen op, maar maakt ook een schone, zuinige en stille vorm van transport mogelijk. Het kabinet is een groot voorstander van de ontwikkeling van LNG in Nederland.” Via de Green Deal biedt het Rijk hier dan ook ondersteuning voor.

De bouw van deze LNG-faciliteiten in de Eemshaven en de investeringen die moeten worden gedaan in schepen en vrachtwagens om LNG te kunnen gebruiken als brandstof zorgen voor nieuwe werkgelegenheid.

“Nederland is daarnaast heel goed gepositioneerd om koploper te worden op LNG gebied”, aldus minister Kamp. “Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen deze expertise en technologie exporteren.”

LNG infrastructuur
“De LNG die vanuit de Eemshaven gedistribueerd gaat worden, is onder meer afkomstig van de Gate terminal van Gasunie en Vopak op de Maasvlakte bij Rotterdam. Daar leveren grote zeeschepen vloeibaar aardgas aan. Gate terminal slaat het op en maakt het weer gasvormig ten behoeve van verder transport naar bestemmingen in en buiten Nederland. Sinds kort beschikt Gate ook over een laadstation voor LNG-tankwagens en over beperkte mogelijkheden voor het laden en lossen van kleinere LNG-schepen. Hierdoor biedt Gate nu al een basis voor de distributie van LNG naar opslag-, tank- en bunkerfaciliteiten in Noordwest-Europa en de Baltische regio. Met de onlangs aangekondigde bouw van extra distributiefaciliteiten, waaronder een speciale haven voor het lossen en laden van LNG, worden de mogelijkheden voor de bevoorrading van LNG-opslag- en -bunkerfaciliteiten, zoals ook beoogd in de Eemshaven, per 2016 aanzienlijk uitgebreid.

Effecten voor milieu en economie
LNG (Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas) is voor vrachtauto’s, treinen en schepen een schoon en stil alternatief voor de (marine) diesel of zware stookolie die zij momenteel gebruiken. Door de overstap op LNG kan een flinke bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de luchtkwaliteit en voldaan worden aan de steeds strengere milieueisen. Om deze reden stimuleren de Europese, nationale en regionale overheden het gebruik van LNG. In de onlangs gepubliceerde Duurzame Brandstoffenvisie wordt LNG nadrukkelijk gezien als een belangrijk onderdeel om te komen tot een duurzame brandstoffenmix in de transportsector, voor zowel scheepvaart als zwaar wegvervoer. Daarnaast maakt een onlangs gepubliceerde studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken duidelijk dat de economische impact van de invoering van LNG als transportbrandstof in Nederland significant kan zijn: €2,7 miljard aan extra economische groei en 8.000 arbeidsjaren tot 2030. Noordelijke bedrijven zoals Wagenborg, Doeksen, Friesland Campina, MCS en AG-Ems hebben grote interesse in een overstap op LNG.

Consortium
GDF SUEZ en Gasunie gaan nu, samen met Vopak, plannen uitwerken voor de realisatie en exploitatie van de benodigde LNG opslag- en bunkeroplossingen. Het Noorse logistieke en shipping-bedrijf Nor Lines neemt begin 2015 haar eerste twee LNG schepen in bedrijf en speelt een belangrijke rol bij het specificeren van de bunkeroplossingen vanuit het oogpunt van de gebruiker en als afnemer van LNG. Groningen Seaports ondersteunt het consortium bij het tot stand brengen van de havengerelateerde LNG-bunkeringprocedures en vergunningen. Energy Valley zal een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van verbindingen tussen de regionale, nationale en internationale publieke en private stakeholders.

Infographic van de beoogde ontwikkeling in opeenvolgende stappen

Infographic van de beoogde ontwikkeling in opeenvolgende stappen