Gedeputeerde Rijzebol geeft startsein voor bouw slibverwerkingsinstallatie van EEW in Farmsum

Gedeputeerde Rijzebol geeft startsein voor bouw slibverwerkingsinstallatie van EEW in Farmsum

Met het in werking zetten van de heimachine op de bouwplaats startte gedeputeerde Economische Zaken en Financiën, de heer IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen, de bouw van de nieuwe installatie op het terrein van EEW in Farmsum. De ingebruikname van deze monoverwerkingsinstallatie voor zuiveringsslib staat gepland voor 2024 en betekent een op terugwinning van energie en fosfaat gerichte verwerking van jaarlijks maximaal 185.000 ton zuiveringsslib. De installatie heeft een thermisch vermogen van 18 megawatt. EEW start vanaf 2026 met de terugwinning van fosfaat uit de as die na de verwerking overblijft.

„Ik ben er trots op dat wij in Nederland de eerste installatie van de EEW-groep voor de thermische verwerking van gemeentelijk zuiveringsslib in het buitenland gaan bouwen. Uitgerust met de best beschikbare technieken, en volgens de laatste Europese standaarden, levert dit een echte bijdrage aan de bescherming van het klimaat, het milieu en natuurlijke hulpbronnen“, zegt Bernard M. Kemper, voorzitter Raad van Bestuur (CEO) van EEW. „Met onze installaties voorkomen wij de schadelijke gevolgen van bemesting door zuiveringsslib, recyclen wij levensnoodzakelijk fosfaat en vervangen wij fossiel aardgas door milieu verantwoorde energie uit afvalstromen. Zo verenigen zich duurzaamheid en kringloopeconomie verenigen zich in een ecologisch en economisch toekomstgericht project“, aldus CEO Bernard Kemper.

Duurzaam verwerken Nederland is sinds 1995 afgestapt van zuiveringsslib als bemesting in de landbouw. Zuiveringsslib is sindsdien in elektriciteitscentrales mee verbrand of geëxporteerd, bijvoorbeeld als meststof voor de akkerbouw in Duitsland. Met een verscherping van de meststoffenwet stopte ook Duitsland sinds 2018 met het bemesten met zuiveringsslib. Tevens stopt Nederland de aardgaswinning. Daarmee stapt men ook af van slibdroging met aardgas als brandstof. Tegen deze achtergrond zoeken waterschappen naar alternatieven. EEW Delfzijl heeft samen met partner GMB al vroegtijdig verwerkingsovereenkomsten gesloten met drie noordelijke waterschappen. Daarbij zijn vooral duurzaamheidsaspecten doorslaggevend geweest, zoals behoud van natuurlijke hulpbronnen, energie-efficiëntie en beperkte transportafstanden.

Ambitie „Vooral als het gaat om het behoud van natuurlijke hulpbronnen is deze installatie belangrijk“, zegt Wilfred de Jager, Technisch Directeur van EEW Energy from Waste Delfzijl. „Wij vermijden met het thermisch verwerken niet alleen het gebruik van aardgas voor het drogen van zuiveringsslib, maar produceren ook extra processtoom voor het Industriepark Oosterhorn. Zo besparen wij jaarlijks circa 3,5 miljoen kubieke meter aardgas. Samen met de terugwinning van fosfaat uit de verbrandingsas voor verwerking tot een geschikte meststof, helpt deze nieuwe installatie mee aan de overgang naar een duurzamere samenleving.”

“ Wij zijn ervan overtuigd dat wij hier in Farmsum met de juiste zaken bezig zijn”, aldus de Jager. “Daarnaast hebben we plannen voor de afvang van CO2 uit onze rookgassen, de bouw van een scheidingsinstallatie voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen voor hergebruik en het optimaliseren van onze processen. Wij hebben als hightech-verwerker de ambitie om CO2-negatief te worden. Met de bouw van deze installatie zetten wij weer een nieuwe stap in die richting.”

Gedeputeerde Rijzebol (staand bij de cabine) heeft zojuist de heimachine in werking gesteld voor het slaan van de eerste paal voor de bouw van de nieuw slibverwerkingsinstallatie. V.l.n.r: Wilfred de Jager (technische directeur EEW Delfzijl), Christian Funk, (financieel directeur EEW Delfzijl), Hans-Heinrich Baumert (bouwprojectleider), Inga Fischer (projectmanager), Henk Oost (bouwprojectleider), Bernard M. Kemper (CEO EEW-groep), dr. Joachim Manns (COO EEW-groep).