Groningen Seaports met herfinanciering klaar voor de toekomst

Groningen Seaports met herfinanciering klaar voor de toekomst

Met de herfinanciering van Groningen Seaports N.V., welke vandaag is goedgekeurd door haar aandeelhouder (Gemeenschappelijke Regeling), is het bedrijf klaar voor de toekomst. Door het aangaan van de nieuwe financieringsovereenkomsten met de BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank is de financiering van Groningen Seaports voor de komende jaren zeker gesteld. De herfinanciering is gericht op het aangaan van financieringsovereenkomsten van totaal 268 miljoen euro, het vervroegd aflossen van de huidige leningsfaciliteiten en het afwikkelen van het huidige rentederivaat.

In het bedrijfsplan van Groningen Seaports zijn ambitieuze plannen opgenomen, gericht op de ontwikkeling van het beheersgebied en het realiseren van werkgelegenheid en verduurzaming. Groningen Seaports heeft in het verleden veel geïnvesteerd en staat op het punt een verdere bijdrage te leveren aan de energietransitie. De herfinanciering is voor het bedrijf dan ook een belangrijke stap die gezet is richting een duurzame toekomst.