Groningen Seaports participeert in LNG project RUG

Groningen Seaports participeert in LNG project RUG

De logistiek voor nieuwe brandstoffen

De transportsector staat aan de vooravond van een transitie naar het gebruik van nieuwe brandstoffen, die leiden tot een lagere milieubelasting bij het rijden en varen. De Rijksuniversiteit Groningen staat met het nieuwe, door Dinalog gefinancierde project “Design of LNG Networks”  vooraan bij de logistieke aspecten van deze revolutie in de transportsector, die zal leiden tot vervanging of aanpassing van tankstations, overslagstations, vrachtwagens en schepen. In het project staat het ontwikkelen van duurzame distributienetwerken voor nieuwe brandstoffen centraal. Hierbij kijkt de universiteit naar de distributie van (Bio)LNG als een van de opkomende brandstoffen die het mogelijk maken om aan de nieuwe (Europese) wetten voor emissiereducties te voldoen.

Het gebruik van (Bio)LNG als brandstof vraagt om een nieuw netwerk van distributiepunten zoals bunkerterminals voor schepen en tankstations voor het zware vrachtverkeer. Europees en nationaal beleid geven de kaders waarbinnen dit netwerk dient te worden ontworpen. Zowel aanbieders van de infrastructuur als de potentiële gebruikers zijn op zoek naar de bouwstenen om hun business cases rond te krijgen. Dit project streeft naar het leveren van de input om te ondersteunen bij investerings- en infrastructurele beslissingen, en economische en marktanalyses. Daarnaast ontwikkelen we technieken om de daadwerkelijke overslag, en opslag van de nieuwe brandstoffen en de toegankelijkheid naar de eindgebruiker zo goed mogelijk te maken. Het doel is om zo de kennis te leveren aan de first-movers voor het aanbod en gebruik van (Bio)LNG, en aansluitend de logistieke sector in Nederland om zo bedrijven in de voorhoede van (Bio)LNG netwerken in Europa te plaatsen.

De leiding van dit project ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast participeren de Technische Universiteit Eindhoven, Gasunie, Vopak, Groningen Seaports, Stichting Energy Valley, Jan de Rijk Logistics, Feederlines, IMS, GDF Suez, Oliehandel Klaas de Boer, Ecos Energy B.V. en Stichting Ubbo Emmius Fonds. Het project wordt gesteund door het Nationaal LNG Platform. Het totale budget van het project is 1,25 miljoen euro.

Dit project bevindt zich op het snijvlak van de topsectoren logistiek en energie (specifiek gas) en past nadrukkelijk binnen de onderzoeksthema’s Energy en Sustainability van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Prof. dr. Iris F.A. Vis (i.f.a.vis@rug.nl; 050-3637491; http://www.rug.nl/staff/i.f.a.vis). Voor meer informatie over Dinalog: http://www.dinalog.nl.