Groningen Seaports sluit memorabel jaar positief af: verwachte winst van 17,5 miljoen euro

Groningen Seaports sluit memorabel jaar positief af: verwachte winst van 17,5 miljoen euro

default

Groningen Seaports heeft het jaar 2022 positief afgesloten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd bekend dat het havenbedrijf een winst van 17,5 miljoen euro verwacht. Dat komt vooral vanwege het recordaantal gronduitgiftes, 18 stuks, dat is gerealiseerd. De winstprognose is behoorlijk hoger dan vorig jaar, toen de winst nog 6 miljoen euro was. De omzetcijfers liggen dit jaar op 58 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in 2021. In totaal werd in 2022 37,4 hectare aan terrein uitgegeven aan bedrijven, iets meer dan een jaar eerder. Ook de positieve overslagcijfers, die met ruim dertien miljoen ton stabiel bleven ten opzichte van 2021, dragen bij aan de verwachte winst van Groningen Seaports.

Memorabel jaar
Groningen Seaports kijkt met een goed en positief gevoel terug op 2022. Een jaar dat vanwege de situatie in Oekraïne, en de effecten daarvan op het bedrijf, gerust memorabel te noemen is. In recordtempo is een drijvende LNG-terminal geïnstalleerd in de Eemshaven, die ervoor moet zorgen zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch aardgas. “In maart van het afgelopen jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de LNG-installatie en begin september was de terminal operationeel. Nog nooit is er ergens ter wereld een project van deze omvang op gebied van gas zo snel gerealiseerd. We zijn trots dat we dit zo snel, samen met de verschillende partners, hebben kunnen bewerkstelligen. Met veel durf is in korte tijd veel bereikt. Daarnaast zijn we blij dat we op deze manier een rol kunnen spelen bij de leveringszekerheid van energie in Europa”, aldus CEO Cas König.

Grond is schaars
Het afgelopen jaar vonden, naast de komst van de LNG-terminal, ontzettend veel gronduitgiftes plaats. In totaal is 37,4 hectare aan grond uitgegeven, waarvan circa 21,6 is verkocht en 15,8 hectare in erfpacht is uitgegeven. Inmiddels zijn zowel in de haven van Delfzijl als in de Eemshaven nog maar weinig vrije kavels over. König: “Vorig jaar merkten we al dat grond schaarser werd en die trend heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. De terreinen in onze havens zijn behoorlijk gewild!”

Volop ontwikkelingen
Naast de gronduitgiftes is er op het gebied van infrastructuur en het gereed maken van terreinen veel gebeurd. Zo is Groningen Seaports afgelopen jaar begonnen met de inrichting van het industrieterrein Oosterhorn-Zuid, het gebied ten zuiden van het Oosterhornkanaal. Ook op het bedrijventerrein Heveskes is er inmiddels veel activiteit, waar het gebied onder meer wordt opgehoogd en Avantium al volop bezig is met de bouw van haar fabriek. In de Eemshaven zijn eveneens diverse ontwikkelingen geweest, zoals de start van de kabelfabriek van TKF voor de productie van kabels voor de offshore windturbines.

Ecoports-certificaat
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg Groningen Seaports tevens voor de achtste keer het Ecoports-certificaat uitgereikt. Dit is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens die iedere twee jaar voortgang boeken in hun milieuprestaties. Hiermee is Groningen Seaports de eerste havenbeheerder ter wereld die het certificaat acht keer heeft ontvangen. König is dan ook ontzettend blij met deze onderscheiding: “Duurzaamheid zit echt in ons DNA. Wij zijn ons ervan bewust dat we gevestigd zijn aan het mooiste natuurgebied van Nederland en daar houden we in onze bedrijfsvoering dan ook rekening mee. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten. Economie en ecologie gaan hier samen”.

Vooruitblik
Groningen Seaports ziet het jaar 2023 rooskleurig tegemoet. Het gaat door op de ingeslagen weg en groene groei blijft de basis. Daarnaast wil het de bestaande industrie verder verduurzamen. Om deze doelen te bereiken, is er echter wel durf nodig. “Het is belangrijk om nieuwe, innovatieve bedrijven de kans te geven en daarnaast upfront te investeren in infrastructuur. We moeten de durf hebben om samen snelheid te maken. Op die manier kunnen we de havens naar een nog hoger niveau brengen. De komst van de LNG-terminal afgelopen jaar is hiervan het perfecte voorbeeld”, besluit König.

LNG-terminal in de Eemshaven