Havens spelen cruciale rol in waterstofagenda

Havens spelen cruciale rol in waterstofagenda

Bedrijven en overheden willen in de komende jaren fors inzetten op concrete investeringsplannen in waterstof. Negentien bedrijven en de provincies Groningen en Drenthe hebben op papier 33 projecten op het gebied van waterstof klaar staan om gerealiseerd te worden. Het plan – goed voor 2,8 miljard investering – is recentelijk aan de minister aangeboden. Om de onrendabele aanloop mogelijk te maken is 600 miljoen euro van het Rijk nodig.

Waterstof kan volgens de initiatiefnemers een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de industrie en als een schoon alternatief voor fossiele grondstoffen dienen. Bij de verbranding van waterstof komt immers geen CO2 vrij. Ook kan waterstof worden ingezet als ‘batterij’ om schommelingen in het aanbod van duurzame energie uit wind en zon op te vangen.

Groningen Seaports is nauw betrokken bij de projecten in het Eemsdeltagebied. Het gaat niet alleen om de opwekking van waterstof, maar ook om transport, opslag en toepassing. Volgens Cas König, directeur van Groningen Seaports is het van belang om proces gerelateerde investeringen tegelijk door te voeren. ‘Zo is het noodzakelijk om gelijktijdig te investeren in de afvang van CO2 en in een waterstof elektrolyser bij een bedrijf als BioMCN. Dit vergt een enorme coördinatie. Overheden kunnen een cruciale rol spelen in het gelijktijdig doorvoeren van deze investeringen.’

Overzichtskaart van de waterstofprojecten tot 2030 in Noord-Nederland