Hydrohub test duurzame waterstoftechnologie voor de industrie

Hydrohub test duurzame waterstoftechnologie voor de industrie

Bundeling van krachten om duurzame productie van waterstof snel van de grond te krijgen

Nog voor 2030 op concurrerende wijze, grootschalig en CO2-vrij waterstof produceren voor industrieel gebruik, dat is de missie van het ISPT Waterstofconsortium. In een nieuw centrum, de Hydrohub, gaan onderzoekers aan de slag met het uittesten en ontwikkelen van een waterstofproductie-unit op een industriële schaal. Dit initiatief, gefinancierd door het bedrijfsleven en de Topsector Energie, wordt mede mogelijk gemaakt door een stevige ondersteuning van 1 miljoen van de Provincie Groningen. Groningen Seaports is een van de partners.

De partners die samenwerken aan en in de Hydrohub

In Nederland produceert de industrie jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 uitstoot vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

Elektrolyse-installaties

De schaalvergroting in groene waterstofproductie, zoals ook de breed ondersteunde Waterstof Coalitie aangeeft, is van groot belang voor de energietransitie. De huidige beschikbare elektrolyse-installaties met een vermogen van enkele megawatts zijn veel te klein om die schaalvergroting te kunnen realiseren. Om volledig over te schakelen op duurzame waterstof heeft de industrie elektrolyse-installaties nodig met een totaal vermogen van verscheidene gigawatts. Die installaties moeten goedkoper in aanschaf en slimmer in ontwerp zijn dan de huidige installaties en daarnaast betrouwbaar en onderhoudsarm.

Hydrohub

De Hydrohub is een open testcentrum, waar de partners van het consortium, maar ook andere kennisinstellingen en bedrijven, innovaties uit eigen lab kunnen testen in elektrolyse-installaties van een halve megawatt. Bij tests op die schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie in de Hydrohub eenmaal goed werkt, dan is ze meteen te vertalen naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. Het onderzoek in de Hydrohub zal leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen. Vandaar ook de internationale belangstelling voor dit project.

Verder gaat het ISPT Waterstofconsortium onderzoek doen naar de infrastructuur voor waterstof en de rol van waterstof in de energieketens van de toekomst. Casestudies zullen kijken naar het invoeren van duurzame waterstof in industriële regio’s, zoals Rotterdam, Delfzijl, Amsterdam, Geleen-Sittard (Chemelot) en Zeeland.

De waterstoftechnologie vormt een essentiële schakel in de overstap van de industrie naar een duurzame circulaire productie, waarbij fossiele grondstoffen en energiedragers zullen plaatsmaken voor duurzaam geproduceerde grondstoffen en energiedragers.

Over ISPT

Het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) brengt stakeholders van verschillende sectoren en disciplines bijeen voor het ontwikkelen van nieuwe duurzame processen waarmee Nederland zich internationaal kan onderscheiden. Het instituut organiseert en beheert daartoe een open innovatieplatform, waar alle stakeholders in een inspirerende en beschermde omgeving kunnen werken aan innovaties en technologische doorbraken.