Informatie over dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Informatie over dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest werkt combinatie Ommelanderdiek aan de Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl. Regelmatig informeert Noorderzijlvest de omgeving over de voortgang van het project. Op donderdag 7 en vrijdag 8 december heeft het waterschap een bewonersbrief verspreid met daarin de laatste stand van zaken en de eerste impressies van de basisontwerpen van de nieuwe dijk. Waterschap Noorderzijlvest publiceert de informatie met betrekking tot de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl ook op haar website.

Impressie van de nieuwe situatie aan het eind van 2019 voor het buitengebied tussen Delfzijl en Eemshaven.