Jaarverslag Groningen Seaports gepubliceerd

Jaarverslag Groningen Seaports gepubliceerd

Vandaag is het jaarverslag 2022 van Groningen Seaports gepubliceerd. In het jaarverslag kijken we terug op het jaar 2022, waarin onder andere aandacht is voor de aanleg van de LNG-terminal, de opening van het Chemport Innovation Center en de bouw van de Twentsche Kabelfabriek. Verder vindt u in het jaarverslag uiteraard de jaarcijfers over 2022 en een vooruitblik op de toekomst. Het jaarverslag, dat dit jaar in een nieuwe vorm is gegoten, is te bekijken via: https://jaarverslag.groningen-seaports.com/.