Kennisgeving

Fotografie door: StappenGroningen.nl

Op 2 december 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports het Mandaatbesluit Havenmeester Groningen Seaports 2022 goedgekeurd, waarna Havenmeester dhr. P. van der Wal en plaatsvervangend Havenmeester dhr. G.J. Reinders dit mandaatbesluit op 14 december 2022 hebben ondertekend.