Miljoeneninvestering voor havenbekken Beatrixhaven in Eemshaven

Miljoeneninvestering voor havenbekken Beatrixhaven in Eemshaven

Miljoeneninvestering voor havenbekken Beatrixhaven in Eemshaven

Enorme bouwput voor realisatie offshore windhaven

De Beatrixhaven, een van de havenbekkens in de Eemshaven, is momenteel één grote bouwput. Vrachtwagens rijden af en aan voor de realisering van de laatste uitbreidingsfase. Daarna is dit gedeelte van de haven gereed als offshore-windhaven.  Groningen Seaports investeert hiermee ruim 56 miljoen euro en is hiermee gereed om in te spelen op de mega-ontwikkelingen die spelen in de offshore windindustrie.

De Beatrixhaven krijgt na realisatie van de werkzaamheden een  diepte van 10,40 meter onder NAP met in totaal een grondverzet van ca. 1,3 miljoen kubieke meter.
De aannemerscombinatie Liebregts/Van den Herik voert het grootste gedeelte van de werkzaamheden uit. Momenteel wordt er gewerkt met graafmachines en dumpers, in een later stadium is er een zogenaamde cutterzuiger noodzakelijk. Er is sprake van een ‘gesloten grondbalans’; het uitgegraven materiaal wordt benut om het omliggende terrein op te hogen. De verwachting is dat de grondwerkzaamheden dit najaar klaar zijn. Begin 2015 is de complete uitbreiding van de Beatrixhaven in de Eemshaven gereed.

Toekomst als  offshorewind-haven
In de Beatrixhaven zullen voornamelijk windmolenonderdelen getransporteerd worden die op de kades klaarliggen. Na realisatie is de kade 1420 meter lang. Het laatste deel van de kade is speciaal ontworpen voor zeer zware ladingen zoals de verschillende onderdelen van een windmolen. Daarnaast komen er allerlei bijzondere schepen in deze haven – variërend van een ‘eenvoudig’ schip tot een immens ‘platform’ à la Pacific Orca. Groningen Seaports voert diverse gesprekken over de verkoop van de gronden rondom dit havenbekken waarvoor ca. 90 ha beschikbaar is.

De Beatrixhaven met rechtsboven de bouwput

De Beatrixhaven met rechtsboven de bouwput