Nieuwe organisatie voor aardbevingsschade en bouwkundig versterken in Noordoost-Groningen

Nieuwe organisatie voor aardbevingsschade en bouwkundig versterken in Noordoost-Groningen

NAM bouwt kantoor op Fivelpoort

Schade-afhandeling komt op afstand van NAM

NAM en een nieuw te vormen organisatie (besloten venootschap) hebben op woensdag 15 oktober een overeenkomst getekend voor het aansturen van het herstellen van aardbevingsschade, bouwkundig versterken en het verduurzamen van woningen in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen. De nieuwe organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van bedrijven, wordt gepresenteerd onder de werktitel “Centrum voor Veilig Wonen” en zal zich gaan vestigen op bedrijventerrein Fivelpoort bij Appingedam. De organisatie wordt gevormd door specialist in schadeafhandeling CED, Ingenieursbureau Arcadis en strategisch partner OWS, een regionaal samenwerkingsverband van Noordelijke bouwbedrijven. Daarnaast wordt samengewerkt met IBM om IT oplossingen en informatievoorziening optimaal te integreren in de werkprocessen.

De opdracht
Voor de nieuwe organisatie staan het borgen van een veilige woonomgeving, het ontzorgen van de bewoners en het sturen op bewonerstevredenheid bij de uitvoering van het herstellen van schade en versterkingswerkzaamheden voorop. De inzet van lokale en regionale partners is daarbij belangrijk en een kans voor de regio. De werkzaamheden worden met de nieuwe organisatie op afstand van NAM geplaatst en de organisatie krijgt onafhankelijk toezicht. De organisatie gaat zelfstandig opereren binnen gemaakte afspraken en protocollen, die worden besproken met de Dialoogtafel. Daarnaast zal de schadeafhandeling op gedifferentieerde wijze worden aangepakt. Relatief kleine schades zullen versneld worden afgehandeld en meer complexe schade of specifieke doelgroepen zullen vanaf het begin door specialisten in behandeling worden genomen, denk aan monumenten of bijvoorbeeld de agrarische sector. Klanttevredenheidsonderzoek wordt verankerd in de bedrijfsvoering om te zien of de doelstellingen worden behaald. Over de voortgang zal op gezette momenten worden gerapporteerd, onder andere aan de Dialoogtafel.

Ondertekening
In de Raadszaal van de gemeente Appingedam zijn de contracten getekend door Projectdirecteur Aardbevingen Groningen Martijn Verwoerd van NAM, Peter Kruyt van specialist in schadeafhandeling CED en Frans van der Meer van Ingenieursbureau Arcadis. Resultaat is een besloten venootschap met eigen directie en een eigen bedrijfsvoering. Deze nieuwe organisatie zal zich in 2015 vestigen op het bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam en zal uitgroeien tot een organisatie van circa 150 personeelsleden. Vanaf 1 januari 2015 worden de taken door NAM gefaseerd overgedragen aan het Centrum voor Veilig Wonen. Over een jaar zal de organisatie regionaal honderden schade-experts en aannemers aansturen die het herstellen van aardbevingsschade, bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen uitvoeren.

(Bron: NAM Platform)

n.