Nieuwe rondweg voor reizigers naar Borkum

Nieuwe rondweg voor reizigers naar Borkum

Aan de westkant van de Eemshaven wordt een nieuwe rondweg aangelegd. Deze rondweg Emmapolder komt ter vervanging van de oude Meeuwenstaartweg, die door de aanleg van de personenspoorlijn naar AG EMS werd weggehaald. De nieuwe weg is een aanvulling op het bestaande wegennet en is vooral bedoeld om het ‘vakantieverkeer’ naar Borkum te scheiden van het industrieverkeer. Daarnaast dient de additionele weg als extra ontsluiting voor Station Eemshaven en de heliport. Dit is een aantal jaren geleden al besloten en wordt dit jaar uitgevoerd. De aanbesteding hiervan vindt in week 20 plaats. Een deel van het tracé is reeds aangelegd door ProRail. Het betreft hier het gedeelte over de zeedijk ter hoogte van het gebouw van het waterschap. Na voltooiing van de totale rondweg is de nieuwe route naar de Borkumlijn dan een feit.

Overzicht van de Eemshaven met het tracé van de nieuwe rondweg voor het ‘vakantieverkeer’ naar Borkum