Nieuws van ‘Veiligheidsprogramma Oosterhorn’

Nieuws van ‘Veiligheidsprogramma Oosterhorn’

Een aantal keren per jaar brengt het ‘Veiligheidsprogramma Oosterhorn’ een nieuwsbrief uit met berichten over de veiligheid op het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Dit industriegebied omvat (chemische) fabrieken, installaties, (water)wegen, leidingen en andere infrastructuur en levert werk aan zo’n 5.000 tot 6.000 mensen. Voor de bestaande bedrijven, overheden en belangenorganisaties, maar ook voor potentiële investeerders zijn veiligheid en duurzaamheid essentiële thema’s. Veiligheid is voor elke organisatie individueel van groot belang, maar door de krachten te bundelen, wordt de samenwerking op het industrieterrein inzake veiligheid versterkt en het veiligheidsniveau in het hele Oosterhorngebied verbeterd en geborgd. Om dit goed te stroomlijnen, is in 2015 het samenwerkingsverband ‘Veiligheidsprogramma Oosterhorn’ opgericht.

Update nieuwsberichten mei 2019

Partners

Veiligheidsprogramma Oosterhorn bestaat uit zes partners, te weten: de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, Veiligheidsregio Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en het Chemie Park Delfzijl.

Industriegebied Oosterhorn in Delfzijl