Pilotproject mechanische visnetrecycling in Eemshaven

Pilotproject mechanische visnetrecycling in Eemshaven

Bek & Verburg, Groningen Seaports en Impact Recycling slaan de handen ineen om netmateriaal via de innovatieve BOSS-techniek te gaan recyclen.

Via dit Green Deal Pilotproject wordt er getest of kunststof netten vanuit heel Nederland in Eemshaven kunnen worden omgezet in hoogwaardige grondstoffen PP (polypropeen) en PE (polyethyleen).

BOSS-1D: een nieuwe scheidingstechniek

Impact Recycling heeft een baanbrekende plastic recyclingtechnologie ontwikkeld, welke gemengd hard plastic scheidt in een gerecycled PE en PP, beide met een zuiverheid van 98 procent. Dit gepatenteerde, dichtheidsscheidingsproces met water, staat bekend als BOSS (Baffled Oscillation Separation System). Het maakt gebruik van het dichtheidsverschil tussen de kunststoffen. Door een stapel schotten (baffles) het water te laten trillen (oscillation), ontstaan zogeheten vortexen in de scheidingstank. In de draaikolken draait het minder dichte materiaal (PP) trager dan het dichtere plastic (PE). Het snelst draaiende plastic stroomt door naar een buitentank, waar het wordt opgevangen. De zwaardere fracties (nylon en styreen) zinken als een derde fractie en worden op die manier gescheiden.

Proefproject

De plastic recyclinginstallatie, die in de Eemshaven wordt neergezet, is een proefopstelling. Dit is de tweede in zijn soort. De voorloper staat in Newcastle (Engeland) en wordt daar met succes gebruikt. De techniek zal worden getest en de productie langzaam opgevoerd. Na de proefperiode kan de installatie mogelijk tot twee ton per uur visnetvezels recyclen. Tot nu toe was er nog geen proces waarmee hoogwaardige vezels geproduceerd konden worden. Met deze schakel kunnen nieuwe visnetten gemaakt worden uit het oude materiaal en ontstaat er een circulaire economie voor plastic visnetafval. Oude netten krijg hierdoor waarde en worden een stimulans voor de vissers om hun oude netmateriaal aan wal te brengen.

Lokaal

“De charme van dit project is de oplossing waarbij de geleverde visnetten lokaal worden verwerkt en gerecycled tot bruikbare grondstof. Bovendien zal de BOSS-1D-machine ook voldoende capaciteit hebben voor de visnetten van de andere Nederlandse havens, wat ertoe zal leiden dat alle oude visnetten in Nederland nuttig kunnen worden gebruikt”, legt Heleen van Wijk (Business Manager Circular Economy) van Groningen Seaports uit.

De drie partners hebben de taken als volgt verdeeld:

  • Bek & Verburg zorgt voor de locatie van de recycle-installatie en sorteert de visnetten op type en versnippert ze voordat ze de BOSS-1D-installatie ingaan;
  • Groningen Seaports faciliteert de samenwerking tussen de projectpartners en stimuleert de groei van de hoeveelheid gerecycled materiaal;
  • Impact Recycling zorgt voor de technische experts om het scheidingsproces te begeleiden en de machines te bouwen.

Bron: KIMO Nederland en België.