Sloop schuur boerderij Blaauw op Weiwerd start medio november

Sloop schuur boerderij Blaauw op Weiwerd start medio november

Tot het beheersgebied van Groningen Seaports behoort wierde Weiwerd met de daarbij behorende panden. Voormalig boerderij Blaauw is hier een van. In verband met de zeer slechte staat en het instortingsgevaar van het schuurgedeelte, wordt de schuur medio november gesloopt. Dit is eveneens om te voorkomen dat het voorhuis (dat in een minder slechte staat verkeert dan de schuur) bij instorting wordt beschadigd. Voor het slopen van de boerderij heeft de gemeente Eemsdelta een omgevingsvergunning verleend. Bij de sloop worden de bestaande houten gebinten behouden, opgeslagen en waar mogelijk toegepast in een nieuw ontwerp. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe herontwikkeling/invulling van de boerderij.