Start onderzoek naar aanleg stroomkabel voor Duitse stroom

Start onderzoek naar aanleg stroomkabel voor Duitse stroom

Start onderzoek naar aanleg stroomkabel voor Duitse stroom

Klesch Metals B.V., ESD-SiC B.V. en Groningen Seaports N.V. hebben maandagavond 7 april jl. een zogenaamd Memorandum of Understanding getekend,  waarin zij zich verplichten tot samenwerking voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een stroomkabel. Het onderzoek omhelst diverse facetten en dient voor 30 juni 2014 te zijn afgerond.

Het gaat hier om een vooronderzoek naar de mogelijke aanleg van een Directe Lijn (stroomkabel) tussen het 220 kV schakelstation van Aldel, ten behoeve van de industrie gevestigd op Oosterhorn, en een 220kV – respectievelijk een 380 kV – schakelstation nabij Emden (Duitsland) .

Samenwerkingsovereenkomst
Indien alle partijen op basis van de uitkomsten van de onderzoeken – met einddatum 30 juni 2014 – van oordeel zijn dat realisatie van deze stroomkabel haalbaar en wenselijk is, dan zullen zij in onderhandeling treden over een tussen hen te sluiten samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst komt dan onder andere de oprichting van een rechtspersoon ter sprake. Deze rechtspersoon zal tot doel hebben de stroomkabel te realiseren, in eigendom te hebben en te exploiteren. Uitgangspunten voor dit onderzoek zijn gebaseerd op het feit dat het verschil in elektriciteitsprijs tussen Nederland en Duitsland nog geruime tijd zal voortbestaan. Niet alleen genoemde partijen, maar meerdere bedrijven binnen het chemie en metaalcluster Delfzijl hebben aangegeven directe toegang te willen hebben tot de Duitse energiemarkt. Partijen zijn van mening dat  het vestigingsklimaat van het chemie en metaal cluster Delfzijl aanzienlijk zou kunnen verbeteren door deze toegang.