Tussenresultaten zwarte wiek-experiment

Tussenresultaten zwarte wiek-experiment

RWE Renewables, Onshore, Painting one turbine blade black, 22 sept 2022

De eerste resultaten van het effect van het zwart verven van een wiek op een windturbine zijn bekend. Het onderzoek dat is gestart door provincie Groningen en RWE levert na acht maanden nog geen duidelijk verschil op in het aantal slachtoffers onder vogels.

Het onderzoek in de Eemshaven wordt momenteel uitgevoerd onder zeven windturbines waarvan één wiek is zwartgeverfd met als doel dat vogels het niet meer interpreteren als een veilig gebied. Momenteel vliegen vogels tegen een wiek, omdat ze drie dezelfde en ronddraaiende wieken zien als een soort vage vlek waardoor ze denken dat het één geheel is. Het zwart verven van een wiek zorgt ervoor dat het patroon wordt doorbroken en de vogels het zien als een onveilig gebied.

Een vergelijkbaar onderzoek heeft plaatsgevonden in Noorwegen, wel onder andere vogelsoorten en in een andere omgeving. De resultaten daar waren veelbelovend met maar liefst 70 procent minder slachtoffers onder vogels. Momenteel loopt het onderzoek in Nederland verder door en wordt er afgewacht wat de resultaten van de volgende meting zijn.