Veertien Nederlandse partners willen afval als duurzame grondstof voor chemie

Veertien Nederlandse partners willen afval als duurzame grondstof voor chemie

Infographic partners 'Afval als duurzame grondstof voor chemie'

Infographic partners 'Afval als duurzame grondstof voor chemie'

Veertien Nederlandse partners willen afval als duurzame grondstof voor chemie

De slagkracht van een omvangrijk Nederlands initiatief, dat onderzoekt hoe afval kan dienen als grondstof voor chemische productie, is meer dan verdubbeld sinds de lancering eind vorig jaar. De samenwerking – geïnitieerd door AkzoNobel, Enerkem en vier regionale partners – krijgt extra vaart door het aanhaken van acht aanvullende commerciële partijen.

De deelnemers willen gebruik maken van de techniek van het Canadese bedrijf Enerkem om synthesegas, een grondstof voor producten als methanol en ammoniak, te maken uit huishoudelijk en restafval. Het publiek-private partnerschap gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een eerste Europese fabriek op basis van deze technologie in Rotterdam of Delfzijl. De partners maken de uitkomsten van de studie later dit jaar bekend.

Vruchtbare combinatie

“We verwelkomen al deze nieuwe partners bij onze zoektocht om afval in te zetten als grondstof voor chemie”, zegt Peter Nieuwenhuizen, researchdirecteur van AkzoNobel Specialty Chemicals. “Dit unieke partnerschap is qua grootte en diversiteit ongekend voor Nederland. Samen vormen we een sterke en vruchtbare combinatie van op elkaar aansluitende ondernemingen met alle capaciteiten die we nodig hebben om deze belofte realiteit te maken in Nederland.”

“Door afval te gebruiken voor de productie van synthesegas ontstaat een duurzame en rendabele grondstof voor producten als methanol en ammoniak.”

De nieuwe commerciële partijen bij het initiatief zijn Van Gansewinkel (grondlegger van het Circularity Center), EEW Energy from Waste, BioMCN, Air Liquide, Veolia, Visser & Smit Hanab, Havenbedrijf Rotterdam en DNV GL. Ze sluiten aan bij oprichters AkzoNobel, Enerkem, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Groningen Seaports, Clean Tech Delta en de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

De veertien partners voorzien samen in alle expertise die van het initiatief een succes kan maken; van afvalinzameling en –omzetting tot industriële installaties en de verkoop. Het oog is vooral gericht op huishoudelijk en restafval dat via Enerkem’s proces wordt omgezet in bruikbare producten.

Afval ondergewaardeerd

“Afval, dat op veel plaatsen ter wereld een probleem vormt, is ook een overvloedige hulpbron. Afval is een onconventionele, maar goedkope grondstof die kan worden gebruikt voor de productie van chemicaliën”, aldus Vincent Chornet, CEO van Enerkem. “Het voordeel van het proces van Enerkem is dat het volledig compatibel is met de bestaande afvalinfrastructuur”. Hij voegde er aan toe dat de productie van synthesegas en methanol uit afval een duurzame en rendabele bron van grondstoffen kan zijn voor de chemische industrie”.

Infographic partners 'Afval als duurzame grondstof voor chemie'

Infographic partners ‘Afval als duurzame grondstof voor chemie’