Werkzaamheden Weiwerd nagenoeg gereed

Werkzaamheden Weiwerd nagenoeg gereed

Werkzaamheden Weiwerd nagenoeg gereed

De werkzaamheden voor de transformatie tot het kennisintensief bedrijvenpark ‘Brainwierde Weiwerd’ zijn nagenoeg afgerond. Het asfaltonderhoud is aanbesteed en uitgevoerd en de werkzaamheden aan de bestrating en de beplanting zijn gereed. En zo is alles binnen de subsidietermijn van het Waddenfonds – dat op 1 augustus is geëindigd – afgerond. Daarna zijn er in principe geen grote werkzaamheden meer. Het reguliere onderhoud gaat wel gewoon door.

De verkoop voor de beschikbare percelen is inmiddels gestart. Brainwierde Weiwerd beschikt over 23 unieke kavels en vier bestaande gebouwen, elk met een eigen historie en identiteit. Voor iedere kavel is een kavelpaspoort samengesteld. Het kavelpaspoort geeft in bouwtechnische zin de eigenschappen en randvoorwaarden van een specifieke kavel aan.

Brainwierde Weiwerd ligt in de directe nabijheid van de industrieterreinen die grenzen aan de zee- en binnenhaven van Delfzijl. Hier zijn bedrijven uit de chemie, energie/offshore wind, logistiek, biobased economy en de metaalgerelateerde productie gevestigd. Daarnaast is de reststoffenverwerking een opkomende industrie in het gebied. Meer informatie vindt u op www.weiwerd.nl