Zeehondencrèche en Groningen Seaports gaan samen visnetten recyclen

Zeehondencrèche en Groningen Seaports gaan samen visnetten recyclen

Zeehondencrèche en Groningen Seaports gaan samen visnetten recyclen

Onder de projectnaam “ Happy Seal “ gaat de Zeehondencrèche Pieterburen samen met Groningen Seaports, Waste Free Oceans, GreenWavePlastics en het Deense Plastix werk maken van het opruimen en recyclen van visnetafval. Dit project zal uiteindelijk langs de gehele Nederlandse kust uitgerold worden. Een eerste symbolische stap is het recyclen van de nettenberg op het terrein van de Zeehondencrèche te Pieterburen.

Bepaalde visserijmethodieken en afval in het water vormen een steeds grotere bedreiging voor de zeehond. Wereldwijd wordt geschat dat 640.000 ton netten als ‘ghostnets’ zich nog in het mariene milieu bevinden en daar in toenemende mate schade berokkenen. Een deel daarvan ook in de Noordzee en de Waddenzee. In de afgelopen jaren zijn veel zeehonden  verstrikt geraakt in  visnetten met veelal een zekere dood tot gevolg. Gelukkig staat in Pieterburen een team van experts klaar om dergelijke zeehonden tijdig te redden. Maar veel beter voor de zeehond is natuurlijk een gezonde, veilige, schone zee: zonder plastic, zonder visnetten, zonder andere vormen van vervuiling.

De Zeehondencrèche wil daarom via samenwerkingsallianties met bedrijven, overheden en andere stakeholders een proactieve rol op zich nemen, te beginnen in de Waddenzee, en geeft met dit initiatief de aanzet tot de aanpak van een deel van het probleem bij de bron.

Groningen Seaports, beheerder van de havens van Delfzijl, Eemshaven en Lauwersoog wil door deelname aan dit project een verdere concrete bijdrage leveren aan een schonere Waddenzee. Waste Free Oceans, een Europese stichting -onder voorzitterschap van Alain Cadec (tevens voorzitter van de visserijcomissie van het Europese parlement)- stelt zich ten doel  om zowel de visserijsector als de plasticindustrie actief te betrekken bij het ultieme doel: een afvalvrije oceaan. Plastix, een Deens clean tech bedrijf heeft in Lemvig een speciale fabriek laten bouwen om grote hoeveelheden visnetten te recyclen en als grondstof voor o.a. kleding, en tal van andere toepassingen zoals surfboards terug te brengen in de materiaalketen.

Nettenberg
Een eerste stap binnen dit project is het recyclen van de nettenberg in Pieterburen. Gedurende een aantal jaren heeft de Zeehondencrèche de regionale vissers uitgenodigd om ‘ghost nets’ in Pieterburen in te leveren. Het is nu tijd om deze berg netten, inmiddels ruim 800 Ton,  een nieuw leven te geven. Een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan de goede doelen die zich verbinden aan dit project.

Een tweede belangrijke stap is het op korte termijn plaatsen van speciale containers in de havens van Groningen Seaports waarbij vissers op een heel laagdrempelige wijze worden uitgenodigd om hun netten via het Happy Seal project bij Plastix te laten recyclen. Om een optimale inzameling te bereiken zal nadrukkelijk de verdere samenwerking worden gezocht met de visserijsector, de sportvisserij, overheden, natuurorganisaties en andere stakeholders .

De initiële projectpartners roepen alle vissers, maar ook andere maritieme industrieën, havens, en andere gebruikers van de Waddenzee op dit initiatief te ondersteunen en actief mee te werken.