Nieuw walstroomsysteem voor de binnenvaart

Nieuw walstroomsysteem voor de binnenvaart

default

Medio juli van dit jaar stapt Groningen Seaports over op een nieuw walstroomsysteem voor de binnenvaart. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de manier waarop het gebruik van walstroom in rekening wordt gebracht. Walstroom van Groningen Seaports wordt aangeboden op een aantal openbare ligplaatsen. Het gebruik ervan is momenteel inbegrepen in het havengeld. Bij gebruik van het nieuwe systeem wordt een vergoeding per afgenomen kWh in rekening gebracht. Meer informatie over walstroom is hier te vinden.

In verband met bovengenoemde ontwikkeling wijzigen met ingang van 1 juli 2023 de ‘Algemene Voorwaarden en Tarieven 2023 ‘ (zeehavengeld, binnenhavengeld, ligplaats- en kadegeld en leveringen en dienstverrichtingen). Het aangepaste document is alvast gepubliceerd op onze website. De gebruikers worden per mail geïnformeerd.