ENERGIE

24 januari 2020

Waterstoffabriek Delfzijl grote stap dichterbij

Consortium Nouryon en Gasunie wint EU-steun voor groen waterstofproject Een consortium van Nouryon, Gasunie en vier partners ontvangt € 11 miljoen Europese subsidie voor hun voorgenomen […]
27 februari 2020

Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen

Consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland starten met ambitieus groene waterstofproject ‘NortH2’ NortH2 visie: • Energie van de bron naar de klant – van […]
2 maart 2020

TenneT informatiecentrum in Nijlicht Eemshaven

Donderdag 13 februari openden wethouder Mariette de Visser (gemeente Het Hogeland) en TenneT-projectdirecteur Klaas Bakker het TenneT-informatiecentrum in de Eemshaven. Bezoekers(groepen) kunnen er terecht voor informatie […]
3 maart 2020

Solarfields en Groningen Seaports starten met een bijzonder zonnepark

Uniek: voor het eerst in Nederland wordt een grootschalig zonnepark op een binnendijk geplaatst Solarfields en Groningen Seaports starten deze maand met de realisatie van ’s […]
9 april 2020

Aanleg Windpark Oosterhorn van start

De aanleg van Windpark Oosterhorn is inmiddels volop aan de gang. Dit windpark omvat achttien Vestas-windturbines van 4,3 MW en wordt op het industrieterrein Oosterhorn in […]
28 mei 2020

Waterstofconsortium Missie H2 en NOC*NSF verlengen samenwerking

De samenwerking tussen het waterstofconsortium Missie H2 – waar Groningen Seaports deel van uitmaakt – en NOC*NSF gaat door tot en met de Olympische en Paralympische […]
4 juni 2020

Windturbines op pieren Eemshaven stap dichterbij

Pondera en Rebel hebben vandaag (4 juni 2020) bekendgemaakt het windproject bij de strekdammen in de Eemshaven over te nemen van YARD ENERGY. YARD heeft dit […]
15 juni 2020

Bouwen aan het hoogspanningsnetwerk

Groningen Seaports is Energyport. En daarom is TenneT, de hoogspanningssysteembeheerder in Nederland en (groot deel van) Duitsland, er sterk aanwezig. Momenteel bouwt TenneT volop aan het […]
15 juni 2020

Ocean Grazer test duurzame batterij in Eemshaven

Ocean Grazer, een start-up die oplossingen ontwikkelt voor de offshore hernieuwbare energiesector, is druk bezig met de voorbereidingen voor het testen van haar prototype van de […]
15 juni 2020

Uniek zonnepark op binnendijk Eemshaven in eindfase

Momenteel wordt door Solarfields en Groningen Seaports de laatste hand gelegd aan een zonnepark gebouwd op de slaperdijk in de Eemshaven. In maart is de aanleg […]
17 juni 2020

Bezoek minister Kaag aan Eemshaven

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was woensdagmiddag op werkbezoek in Eemshaven en Veendam. In de Eemshaven werd de minister onder meer door Groningen […]
23 juni 2020

Bijzondere samenwerking Aldel en Ecorus zorgt voor boost van de energietransitie

Aluminiumproducent Aldel uit Delfzijl gaat een bijzondere samenwerking aan met Ecorus, operator van zonneparken. Het gaat om een nieuw initiatief gericht op de versnelling van de […]
9 juli 2020

Groningen Seaports investeert fors in bedrijventerrein Heveskes

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in […]
2 september 2020

Nieuw hoogspanningsstation van TenneT in Eemshaven voor duurzame energie

TenneT neemt vanaf vandaag (woensdag 2 september) in de Eemshaven officieel een nieuw hoogspanningsstation in gebruik. Het 110 kV-station aan de Middenweg is het eerste dat […]
7 september 2020

Groningen Seaports ondersteunt oproep voor miljoeneninvesteringen energietransitie

Groningen Seaports staat achter de oproep van de provincie Groningen richting het kabinet om honderden miljoenen uit het Europese Just Transition Fund (JTF) in te zetten […]
23 september 2020

Forse uitbreiding van netcapaciteit voor industrie- en havengebied Delfzijl

Enexis Netbeheer en TenneT breiden de capaciteit van het elektriciteitsnet in de omgeving van Delfzijl fors uit. Dit jaar nog komt er 270 megawatt (gelijk aan […]
9 oktober 2020

‘Een dijk van een zonnedijk’ officieel geopend in de Eemshaven door schoolkinderen

Het vijf kilometer lange zonnepark op de slaperdijk in de Eemshaven van ontwikkelaar Solarfields is vandaag (vrijdag 9 oktober) feestelijk geopend door basisschoolleerlingen van SWS De […]
22 oktober 2020

Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start in Eemshaven

Vandaag (22 oktober) is het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start gegaan in de Eemshaven. Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich […]
28 oktober 2020

Provincie investeert in groene havens in Lauwersoog en de Eemshaven

FME krijgt € 165.000 subsidie voor het project waterstof voor stroom aan de wal (walstroom) in de Eemshaven. Ook gaat er € 50.000 subsidie naar het […]
29 oktober 2020

Hydroports steunt initiatief blauwe waterstoffabriek in Den Helder

Blauwe waterstof als poort naar een CO2-vrije waterstof economie Hydroports is enthousiast over de kansen voor een blauwe waterstoffabriek in Den Helder. Port of Amsterdam, Port […]
30 oktober 2020

Nederland Waterstofland – Investeringsplan van 9 miljard euro moet leiden tot vooraanstaande positie in Europa 

Groningen, 30 oktober 2020 – Noord-Nederlandse bedrijven en overheden presenteren vandaag hun investeringsplan waterstof Noord-Nederland aan diverse Tweede Kamerleden. Het plan omvat investeringen oplopend tot 9 miljard […]
2 november 2020

Windturbines Kwelderweg Eemshaven vervangen door nieuwe

In de periode van oktober 2020 – maart 2021 worden negen windturbines langs de Middenweg en de Kwelderweg (tussen Vopak en Google) in de Eemshaven ontmanteld. […]
2 november 2020

Ontwikkelingen TenneT in de Groninger zeehavens 

Nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt zichtbaar Met de plaatsing van de eerste masten wordt de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Groningen zichtbaarder. TenneT wil de 40 […]
6 november 2020

Bouw windturbines Windpark Oosterhorn in Delfzijl gestart 

De aanleg van de eerste windturbines op Windpark Oosterhorn is sinds afgelopen maand (oktober) volop aan de gang. Dit windpark omvat uiteindelijk achttien Vestas-windturbines van 4,3 […]
10 november 2020

Maintenance Port scharnier voor bedrijven in Eemsdelta

Groningen Seaports heeft vorige week Maintenance Port gepresenteerd. CEO Cas König heeft het label, dat gericht is op het mkb, geïntroduceerd tijdens de Promotiedagen Live. “Er […]
19 november 2020

Nieuw (tijdelijk) hoogspanningsstation van TenneT in de Eemshaven

TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in de Eemshaven. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk vanaf de Eemshaven. Afgelopen weekend is […]
16 december 2020

‘Samen infrastructuur leidend maken om klimaatdoelstellingen industrie te halen’

Enexis Netbeheer, TenneT, provincie Groningen en Groningen Seaports hebben deze week een convenant getekend voor de gezamenlijke uitwerking van een deel van de Cluster Energiestrategieën (CES) […]
17 december 2020

Start bouw Vopak Solar Park Eemshaven

Vopak Solar Park Eemshaven start met de bouw van het zonnepark in de Eemshaven. Het nieuwe zonnepark krijgt een capaciteit van circa 25 megawatt, wat gelijk […]
15 januari 2021

Jaarcijfers 2020: Prima jaar voor Groningen Seaports, ondanks crises 

De jaarcijfers van Groningen Seaports laten, ondanks de corona- en stikstofcrisis, een mooie ontwikkeling in 2020 zien. In het bijzondere jaar zijn uitstekende resultaten behaald als […]
8 maart 2021

Eemshaven energieknooppunt voor TenneT

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT investeert fors in Noord-Nederland. Daar wordt door TenneT aan tientallen projecten gewerkt. In het bijzonder in de Eemshaven, dat voor TenneT het energieknooppunt van […]
22 maart 2021

Damco/Aldel biedt oplossing voor capaciteitsprobleem elektriciteitsnet

In de Eemsmond-regio is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat de bestaande elektriciteitsnetten van TenneT en van Enexis soms te weinig capaciteit hebben om nieuwe […]
13 april 2021

Energietransitie en marktkansen vragen om uitbreiding Eemshaven

Groningen Seaports ondersteunt van harte de plannen van de provincie Groningen en gemeente Het Hogeland om de Eemshaven uit te breiden en te starten met de […]
25 mei 2021

WIND opent een nieuwe kabelopslagfaciliteit in de Eemshaven

WIND, een van de toonaangevende bedrijven van OWIC (Offshore Wind Innovation Centre), heeft een nieuwe kabelopslagfaciliteit in de Eemshaven officieel geopend. De faciliteit biedt ruimschoots opslagruimte […]
15 juni 2021

Eerste paneel Vopak Solar Park Eemshaven geplaatst

Een mooie mijlpaal voor het Vopak Solar Park Eemshaven: het eerste paneel, voor het noordelijkste zonnepark op het Nederlandse vasteland, werd begin deze maand geplaatst! Daarmee […]
17 juni 2021

Update over zonnepark Valgenweg bij Delfzijl

Aan de oostzijde van industrieterrein Oosterhorn, nabij Delfzijl, realiseert Groningen Seaports samen met Eneco, Wircon en Bronnen van Ons een zonnepark van circa 15 hectare. De […]
18 juni 2021

Stroomsnelweg Eemshaven-Vierverlaten krijgt vorm

De aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten (Groningen) verloopt voorspoedig. En dat is vooral bij Eemshaven vanaf de N33 Oostpolder al goed te […]
8 juli 2021

DronePort Eemshaven geopend en Ocean Battery gepresenteerd in de Eemshaven

Volop activiteit op woensdag 7 juli in de Eemshaven, een van de belangrijkste offshore windhavens van Noordwest-Europa. DronePort Eemshaven werd officieel geopend en de Ocean Battery […]
25 oktober 2021

Groningen Seaports, Vopak en Whitehelm openen 25 MW zonnepark in Eemshaven

Vandaag wordt in de provincie Groningen het zonnepark Vopak Solar Park Eemshaven in gebruik genomen. Het nieuwe zonnepark heeft een capaciteit van circa 25 megawatt, wat […]
1 november 2021

Filterstation TenneT in bedrijf

In oktober heeft TenneT in de Eemshaven een compensatie- en filterstation in bedrijf genomen. Dit is een bijzonder hoogspanningsstation speciaal voor elektriciteit afkomstig van het Gemini-windpark […]
4 november 2021

Eerste uitbreiding op waterstofnetwerk Delfzijl

Sinds 2017 is er op het Chemie Park Delfzijl een waterstofleiding in gebruik genomen tussen Nobian (voormalige AkzoNobel) en het tankstation van PitPoint, waarvan Groningen Seaports […]
15 november 2021

Cluster Energie Strategie laat forse toename elektriciteitsbehoefte industrie zien

In de eerste Cluster Energie Strategie Noord-Nederland heeft de industrie inzichtelijk gemaakt hoeveel elektriciteit de komende jaren nodig is om te kunnen verduurzamen. De resultaten van […]
17 november 2021

Groningen Seaports stapt in twee windparken

Groningen Seaports NV stimuleert de ontwikkeling van lokaal opgewekte groene stroom door te participeren in twee windparken nabij de haven van Delfzijl. Groningen Seaports NV heeft […]
6 december 2021

Kabinetsplannen wind op zee slecht voor het Noorden

Plannen vertragen verduurzaming industrie en opbouw waterstofeconomie “Wind op zee is cruciaal voor de transitie van de industrie en de ontwikkeling van een waterstofeconomie, waar tot […]
7 december 2021

Holland Malt realiseert eerste emissievrije mouterij ter wereld in Eemshaven

Holland Malt start vandaag met de realisatie van een emissievrije mouterij in de Eemshaven, provincie Groningen. Door een nieuw, innovatief warmtesysteem maakt ze voor het moutproces […]
31 januari 2022

RelyOn Nutec speelt verder in op de energietransitie met een nieuw trainingscentrum in Eemshaven

RelyOn Nutec neemt begin 2023 een nieuw trainingscentrum in Eemshaven in gebruik. Hiermee wil het bedrijf kunnen voldoen aan de toenemende vraag uit de on- en […]
31 maart 2022

NortH2 verwelkomt Eneco en OCI als samenwerkingspartners

Vanuit haar One Planet-strategie heeft energiebedrijf Eneco besloten als investment partner toe te treden tot NortH2. Eneco wil zo een belangrijke bijdrage leveren aan de projectambitie om […]
11 april 2022

Minister Jetten ontvangt eerste certificaat voor groene waterstof van waterstofbeurs initiatief HyXchange

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft vandaag, maandag 11 april, bij een bezoek aan North Sea Port in Terneuzen het eerste certificaat voor groene […]
25 april 2022

Minister Jetten bezoekt Eemshaven in kader van wind op zee en waterstof

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft maandag een bezoek gebracht aan de Eemshaven. Dit bezoek stond in het teken van wind op zee en […]
26 april 2022

HyNorth en Bouwend Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Vandaag, dinsdag 26 april, hebben Groningen Seaports’ CEO Cas König en Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen HyNorth, waar Groningen Seaports deelnemer […]
13 juni 2022

Windturbines markeren haveningang Eemshaven

De bouw van de twee windturbines naast de strekdammen in de Eemshaven vordert zienderogen. De turbine aan de oostpier staat inmiddels en die aan de westpier […]